Uploaded image for project: 'WPWC_RESURS'
 1. WPWC_RESURS
 2. RWC-330

Internal payment method titles/description

  XMLWordPrintable

Details

  • Task
  • Status: Done (View Workflow)
  • Low
  • Resolution: Done
  • None
  • 0.0.1.5
  • None
  • None
  • 0.0.1.5

  Description

   "Beskrivning av betalmetoden vill vi ha kvar. Är det en kedja hos Resurs som består av flera oberoende ehandlare så kan vi inte bara ändra beskrivningen där - då ändras det för samtliga"

   This issue will be problematic as WordPress does not allow this kind of data as the prior version did. The reason: html has to be escaped in those fields.

   Attachments

    Activity

     People

      Unassigned Unassigned
      tornevall tornevall
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Git Integration

        Error rendering 'com.xiplink.jira.git.jira_git_plugin:git-issue-webpanel'. Please contact your Jira administrators.