Uploaded image for project: 'WPWC_RESURS'
 1. WPWC_RESURS
 2. RWC-148

Clarify if card number for "befintligt kort" is mandatory

  XMLWordPrintable

Details

  • Task
  • Status: Done (View Workflow)
  • Medium
  • Resolution: Done
  • None
  • 1.0.0, 0.0.1.0
  • None
  • None

  Description

   Resurs har ändrat så att det bara behövs en betalmetod för nytt/befintligt konto/kort. Då behövs det bara personnummer sen tar Resurs över logiken, om det är ett nytt eller befintligt.
   kan bli 3 utfall: # nytt

   1. befintligt
   2. befintligt med limithöjning

    Ta bort mandatory-flaggor på CARD. Visa inte card-number per default (men lägg till så att den KAN visas om det mot förmodan skulle bli förvirrande om den tas bort).

   Attachments

    Activity

     People

      Unassigned Unassigned
      tornevall tornevall
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Git Integration

        Error rendering 'com.xiplink.jira.git.jira_git_plugin:git-issue-webpanel'. Please contact your Jira administrators.