Uploaded image for project: 'WPWC_RESURS'
 1. WPWC_RESURS
 2. RWC-148

Clarify if card number for "befintligt kort" is mandatory

  XMLWordPrintable

Details

  • Task
  • Status: Done (View Workflow)
  • Medium
  • Resolution: Done
  • None
  • 1.0.0, 0.0.1.0
  • None
  • None

  Description

   Resurs har ändrat så att det bara behövs en betalmetod för nytt/befintligt konto/kort. Då behövs det bara personnummer sen tar Resurs över logiken, om det är ett nytt eller befintligt.
   kan bli 3 utfall: # nytt

   1. befintligt
   2. befintligt med limithöjning

    Ta bort mandatory-flaggor på CARD. Visa inte card-number per default (men lägg till så att den KAN visas om det mot förmodan skulle bli förvirrande om den tas bort).

   Attachments

    Activity

     People

      Unassigned Unassigned
      Tornevall Tomas Tornevall
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved:

       Git Integration

        Error rendering 'com.xiplink.jira.git.jira_git_plugin:git-issue-webpanel'. Please contact your Jira administrators.